• Disposem de SAT (Servei Tècnic Propi) per a sol.lucionar els seus problemes, tant al nostre taller com al seu domicili o empresa, amb una experiència de més de 63 anys.
  • També estem a la seva disposició per a qualsevol consulta o assessorament en qüestions informàtiques.
  • Restaurem màquines d´escriure i calcular antigues.
  • Reparem tot tipus de maquinària i equips d´oficina.
  • Arrendament d’equips laser multifuncions i copiadores.