Aplicacions per al seu negoci

CAPACITAT I INNOVACIÓ PER A LA SEVA EMPRESA

Captura i distribució

Transformi la distribució i arxiu de documents en paper en simples processos digitals.

Veure més info

Gestió documental

Organitzi, arxivi, comparteixi i recuperar pere seus documents fàcilment.

Veure més info

Gestió d’impressió

Transformi la distribució i arxiu de documents en paper en simples processos digitals.

Veure més info

Seguretat i control de cost

Gestioni els costos associats als seus multifuncionals i protegeixi els actius de la seva empresa.

Veure més info

Gestió de dispositius en xarxa

Optimitzi, controli i gestioni els  seus dispositius locals o remots.

Veure més info

Mobilitat i solucions en el núvol

Transformi la distribució i arxiu de documents en paper en simples processos digitals.

Veure més info