ABBYY FineReader

CONVERSIÓ D’IMATGES A DOCUMENTS DE TEXT EDITABLES

abby
Transformi fitxers d’imatge en documents de text editables
 
En moltes ocasions arriben a les seves mans documents digitals en format imatge i el text no pot ser tractat, com en el cas dels documents escanejats en dispositius multifuncionals. Amb ABBYY FineReader pot convertir aquests documents imatge en documents de text que pugui editar o copiar, augmentant de manera important licitant la productivitat dels usuaris.
 
 
Beneficis
 
• Conversió de múltiples fitxers d’imatge en documents de Word, Excel, PowerPoint, Open Office, llibre digital o PDF text
 
• Extreure el text de documents en fitxers imatge o PDF de cara a editar o fer cerques
 
• Extreure de manera automàtica les dades de formularis i documents amb una estructura concreta
 
• Realitzar processos automàtics de captura de documents i transformar-los a fitxers editables
 
 
Característiques
 
• Compatibilitat amb una gran varidad de tipus de fitxers d’imatge
 
• Generació de fitxers dels tipus: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, pptx, ODT, CSV, TXT, RTF, Epub, i HTML
 
• Conversió i emmagatzematge de fitxers en format PDF / A per a emmagatzematge longeu
 
• Generació de documents per a lectura en llibres electrònics en formats Epub, FB2 i Amazon Kindle
 
• Creació de plantilles per a documents que sempre presenten la mateixa estructura
 
• Creació de tasques automàtiques de conversió de fitxers sense intervenció de l’usuari
 
• Identificació de text en 189 idiomes diferents