Certificacions

QUALITAT, MEDI AMBIENT I GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

ISO 9001- certificat de qualitat
La norma ISO 9001 és la norma sota la qual KYOCERA gestiona el seu Sistema de Gestió de la Qualitat. És una norma internacional que se centra en tots els elements relacionats amb la Qualitat que una empresa ha de controlar per tenir un Sistema de Gestió de la Qualitat efectiu, que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.
 
KYOCERA està certificada des de l’any 2010, i al març de 2018 l’empresa certificadora AENOR ens ha renovat el certificat adaptat a l’última revisió de la norma (ISO 9001: 2015).
 
ISO 14001 – certificat de medi ambient
La norma ISO 14001 és la norma internacionalment reconeguda per a la Gestió de Sistemes Mediambientals. Aquesta norma proporciona orientació respecte a com gestionar els aspectes mediambientals de les activitats, productes i serveis d’una empresa d’una forma més efectiva, tenint en consideració la protecció del medi ambient, la prevenció de la contaminació i les necessitats socioeconòmiques.
 
Estem certificats des de Març de 2007. Després de superar l’auditoria periòdica, el certificat l’emet l’entitat certificadora BSI, que certifica a tots els països d’Europa on KYOCERA Document Solutions té presència.
 
 
ISO 27001 de Sistemes de gestió de la seguretat de la informació
ISO 27001 és una norma internacional emesa per l’Organització Internacional de Normalització (ISO) i descriu com gestionar la seguretat de la informació en una empresa.
 
ISO 27001 s’ha convertit en la principal norma a nivell mundial per a la seguretat de la informació.