Avís Legal

1. OBJECTE

EEl lloc web www.bergada.com ha sigut dissenyat per donar a conèixer els serveis de la entitat Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, S.L. Ramon Bergadà mecanització d’oficines, SL (en endavant Bergadà) té la seva seu social a C/ Recs, 26, 43201 Reus – Tarragona, i es troba inscrita al Registre Mercantil de Reus el 05/06/1995, Tom T1149, Fulla HT11890, Foli F58,S8. Inscripció I /A1(05.06.95); I amb CIF B43448414

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.bergada.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els distints elements en ella continguts son titularitat de Bergadà a qui correspongui el exercici exclusiu de els drets de explotació de els mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i la unió europea aplicable. El portal de Ramon Bergadà, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que Bergadà son titulars o legítimes llicenciatures.

3. CONTINGUTS

Es facilita a través d’aquesta Web informació acosta de serveis destinats a coneixement públic que en tot cas es subjectarà als terminis i condicions expressament detallats en cada moment i que son accessibles des de aquesta pàgina Web, els quals es subjectaran a les distintes disposicions legals d’aplicació.

4. ACCÉS Y ÚS

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de la exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de Bergadà. Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats. Queda prohibida qualsevol modalitat de explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent. No obstant, per la seva compta i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar copia de tals elements exclusivament per el seu ús personal, sempre que no infringeixi ningun de els drets de propietat intel·lectual o industrial de Bergadà, ni els alteri total o parcialment. En ningun cas, això significarà una autorització o llicencia sobre els drets de propietat de Bergadà. Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi Bergadà, presentar les pàgines de www.bergadà.com, o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

5. RESPONSABILITAT

Bergadà no es fa responsable en cap concepte per ningun tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altre, per el ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts e informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

6. SERVEI

Bergadà es reserven el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

7. GENERALS

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de www.bergada.com, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. L’accés a la pàgina Web www.bergada.com implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

8. HIPERENLLAÇOS

Els hiperenllaços continguts en el lloc web www.bergada.com poden dirigir a pàgines Web de tercers. Bergadà no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre Bergadà i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.