Comptadors de color

PAGUI MENYS PER LES SEVES IMPRESSIONS A COLOR

Només KYOCERA pot oferir-li una solució per la que es paga segons el tipus d’impressió. La tecnologia de 3 comptadors de color, disponible en les multifuncionals TASKALFA i impressores A3, permet imputar costos diferents per a cada impressió a color, diferenciant entre 3 trams de cobertura. Depenent del color de cada document, s’imputa un cost o un altre.

COMPTADOR 1: de 0% a 1%

COMPTADOR 2: d'1% a 5%

COMPTADOR 3: més de 5%

• E-mails amb hipervincles o logotips color.
• Cartes amb logotips color.
• Documents amb taules o cel·les en color.

• Documents mixtes B / N i color.
• Documents amb fotos incrustades.
• Presentacions.

• Fotografies.
• Plànols amb molt de color i/o trama.
• Presentacions amb fons de color.

AVANTATGES DELS 3 COMPTADORS DE COLOR

• Estalvi dels costos d’impressió::
Gràcies als 3 comptadors només pagarà pel que realment consumeix. Aquest sistema proporciona una imputació de costos a cada tipus d’impressions que realitzi segons la seva tipologia, reflectint amb fiabilitat el que costa cada tipus de pàgina impresa.

• Transparència:
L’assignació de pàgines impreses a un o altre comptador és absolutament fiable i transparent per a l’usuari, que en qualsevol moment pot obtenir un informe de comptadors i tipus d’impressions realitzades.