Categories de solucions digitals del programa que podem oferir-te a Ramon Bergadà

Si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

Gestió de clients: Import de l'ajuda fins a 4.000€

Funcionalitat i serveis

Gestió de clients: seràs capaç d’emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o contractació de serveis.

Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. les dades associades als Leads et permetran la seva gestió comercial amb l’objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment podràs parametritzar regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.

Gestió d’oportunitats: tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, podràs comprovar l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

Accions o tasques comercials: l’eina implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et permetrà crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.

Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs realitzar seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), llistat d’oportunitats, i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitoratge de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.

Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els que proporcionats pels propis clients.

Disseny Responsiu:  tindràs una interfície funcional en tota mena de dispositius.

Integració amb diverses plataformes: disposaràs de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

Percentatges d’execució associats a les fases: Primera: 70  / Segona: 30 %

Gestió de processos: Import de l'ajuda fins a 6.000€

Funcionalitat i serveis

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:

Contabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.

Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.

Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.

Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.

Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.

Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.

Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.

Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.

Actualizable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.

Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.

Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.

Percentatges d’execució associats a les fases: Primera: 70 % / Segona: 30 %

BI i analítica: Import de l'ajuda fins a 4.000€

Funcionalitats i serveis

Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i a la realització de comparacions amb les dades exposades.

Emmagatzement de dades: disposaràs d’una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari.

Creació de panells de dades estructurades i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o a documents d’Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.

Percentatges d’execució associats a les fases: Primera: 70 % / Segona: 30 %

Servei d'oficina virtual: Import de l'ajuda fins a 12.000€

Funcionalitats i serveis

Col·laboració en equips de treball: tindràs assistència per part del proveïdor en el procés creatiu d’ideació o gestió d’equips per a la gestió col·laborativa de projectes, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, tasques, etc.

Emmagatzemar i compartir arxius: disposaràs d’1 TB d’emmagatzematge.

Compatibilitat amb dispositius mòbils: La teva solució serà compatible amb dispositius mòbils.

Calendari i agenda: et permetrà organitzar un calendari i les teves tasques previstes.

Percentatges d’execució associats a les fases: Primera: 70 % / Segona: 30 %

Ciberseguretat: Import de l'ajuda fins a 6.000€

Funcionalitats i serveis

Antimalware: tindràs a la teva disposició una eina que analitzi el teu dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.

Antispyware: disposaràs d’una eina que detecti i eviti el malware espia.

Correu segur: tindràs eines d’anàlisis del correu electrònic amb les següents característiques:

Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.

Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o malware que se sospita serveixin per a robar credencials.

Navegació segura: tindràs assegurat:

Control de continguts.

Antiadware per a evitar anuncis maliciosos.

Anàlisi i detecció d’amenaces: seràs capaç de conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

Monitoratge de la xarxa: tindràs eines que analitzen el trànsit de xarxa i t’alertin d’amenaces.

Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d’una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Requisits especials de formació: disposaràs de formació per a la configuració del programari de seguretat, i tindràs un kit de conscienciació en ciberseguretat per a complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Percentatges d’execució associats a les fases: Primera: 70 % / Segona: 30 %

Ramon Bergadà

comercial@bergada.com / 977 320 052

comercial@bergada.com
977 320 052

Mecanització d’Oficines a Reus i Tarragona.

DES DE 1942 AL VOSTRE SERVEI