Gestió de dispositius

CONTROL D’ÚS, COMPTABILITAT I IMPRESSIÓ CONFIDENCIAL

KYOCERA Net Viewer

Monitoritzi i configuri remotament els equips d’impressió.

KYOCERA Net Admin

Aplicació web per a la gestió de grans parcs d’impressió.

KYOfleet Manager

Aplicació per a la prestació de serveis de gestió remota proactiva del parc per part de els partners de KYOCERA.