Seguretat i Control de Costos

CONTROL D’ÚS, COMPTABILITAT I IMPRESSIÓ CONFIDENCIAL

MyQ

MyQ és una solució per al control dels
equips i la impressió confidencial a
equips KYOCERA.

ColourControl2

Aplicació HyPAS per al control de la realització
de còpies en color en dispositius
multifuncionals.

Kit Autenticació amb Targetes

El Kit d’autenticació amb Targetes permet realitzar
un control exhaustiu de l’ús que es fa de
els equips d’impressió.

Equitrac

Solució per a la gestió completa de l’ús del
parc d’impressió.