DESDE 1942 ESPECIALISTES EN LA MECANITZACIÓ D’OFICINES EN REUS I TARRAGONA

CONTROL DE PRESÈNCIA

El control horari de la jornada laboral passa a ser obligatori.

En RAMON BERGADÀ, volem posar en coneixement per a la seva informació, que segons el Reial decret llei 8/2019 de 8 març, exigeix l’obligatorietat del registre de jornada (modificació de l’art. 34.9 de l’Estatut dels Treballadors) El Reial decret llei dóna un termini de 2 mesos des de la publicació en el BOE (12 de març) a les empreses per a un registre de jornada dels treballadors.